Rady pri cestovaní

V IDS BK je zavedená zónovo-časová tarifa. Cena cestovného sa odvíja od počtu precestovaných zón a od časovej dĺžky cesty. Do výpočtu sa započítavajú všetky zóny od nástupnej do cieľovej zastávky, a to aj tie, cez ktoré prechádzate bez ohľadu na to, či v nich spoj zastavuje. 

Cestovné lístky na jednu cestu ( ďalej len CL1C) sa vydávajú v papierovej podobe, platia len v rozsahu zónovej a časovej  platnosti (vyznačenej v minútach) na všetkých linkách, zaradených do IDS BK. Počas platnosti vyznačenej na CL1C možno neobmedzene prestupovať. 

V prímestskej autobusovej doprave vykonávanej Slovak Lines, a.s. neplatia SMS lístky, tieto platia len vo vozidlách Dopravného podniku. 

Zónová platnosť môže byť stanovená buď konkrétnymi číslami zón, v ktorých cestovný lístok platí, alebo stanoveným počtom zón, cez koľko, vrátane nástupnej, môže cestujúci cestovať. 

Časová platnosť môže byť stanovená buď uvedením času konca platnosti, alebo časovým intervalom počas ktorého cestovný lístok platí.
Neoznačený alebo nesprávne označený cestovný lístok je neplatný. Za správnosť cestovného lístka si cestujúci zodpovedá sám. 
 
Pri cestovaní z Bratislavy do regiónu musíte vedieť, cez koľko alebo cez ktoré zóny budete cestovať. Počet zón zistíte z cestovného poriadku alebo zo schémy zón. Pozor, bratislavská zóna 100 má dvojnásobnú cenovú váhu. Ak cestujete s CL1C cez zónu 100, musíte ju vo výpočte potrebného počtu zón započítať dvakrát. 
 
Príklad:
Ak cestujete zo zóny 100 cez zóny 101 a 215 do zóny 219 ( z Bratislavy AS do Borinky), počet zón sa vypočíta ako 100+100+101+215+219, čo je spolu 5 zón. Ak si zakupujete CL1C pri nástupe do vozidla u vodiča, oznámte mu  výstupnú zastávku a vodič Vám vydá CL1C na príslušných 5 zón s platnosťou 90 min.  V prípade, ak si zakupujete cestovný lístok vopred, v predpredaji, pre cestu si zvoľte cestovný lístok na 5 zón s časovou platnosťou 90 min. a tento si v autobuse pri nastúpení označte v označovači, preukážte sa ním vodičovi a oznámte mu výstupnú zastávku, vodič Vám vydá registračný lístok. Kontrole sa preukazujete označeným CL1C.  Ak nastupujete do autobusu s už označeným CL1C, tak tento si už neoznačujete, preukážte sa ním vodičovi a oznámte mu výstupnú zastávku, vodič Vám vydá registračný lístok.
 
Ak cestujete zo zóny 101 do zóny 215  (Bratislava, Záhorská Bystrica, Krče do Stupavy), počet zón sa vypočíta ako 101+215, čo sú spolu 2 zóny. CL1C zaplatíte 2-zónový s časovou platnosťou 15 alebo 30 minút v závislosti od časovej dĺžky Vašej cesty. 
 
Pri ceste po regióne musíte vedieť, cez koľko alebo cez ktoré zóny budete cestovať. Počet zón zistíte z cestovného poriadku alebo zo schémy zón. Pri kúpe CL1C v autobuse máte priamo na lístku uvedené konkrétne čísla zón, cestovať s ním môžete len v týchto zónach. 
 
Príklad:
Ak cestujete zo zóny 520 do zóny 525, počet zón sa vypočíta ako 520+525, čo sú spolu 2 zóny. CL1C zaplatíte 2-zónový s časovou platnosťou 15 alebo 30 minút v závislosti od časovej dĺžky Vašej cesty, ktorá je stanovená v cestovnom poriadku. 
 
Sieťový cestovný lístok nemá zónové obmedzenie, v rámci jeho časovej platnosti môžete cestovať vo všetkých zónach IDS BK.
 
Denné cestovné lístky sú platné na všetkých linkách, vrátane nočných, pre neobmedzený počet ciest a to počas celej časovej platnosti. V ponuke sú s platnosťou pre zóny 100+101 alebo pre celú sieť IDS BK. 
 
Karnet je univerzálny papierový lístok s možnosťou viacnásobného využitia. Lístok má 24 políčok ( z každej strany 12) pre označenie, z ktorých si podľa návodu, ktorý je súčasťou lístka, označíte toľko políčok, koľko práve potrebujete (napr. pri 3-zónach sa označuje 4. políčko). Lístok na tomto  mieste zohnete a vložíte do označovača. Nie je potrebné označovať každé políčko samostatne. Presný návod aj s príkladom je uvedený priamo na karnete. V autobusoch Slovak Lines, a.s. sa označeným karnetom preukážete vodičovi, ktorý Vám vydá registračný lístok). 
 
Ako si zvoliť predplatný cestovný lístok  (ďalej PCL) TU
Kde si (PCL) zakúpite TU
 
PCL sú neprenosné, majú elektronickú podobu v podobe zápisu do čipu bezkontaktnej čipovej karty majiteľa (ďalej BČK), alebo v databáze internetového predaja do doby zápisu do BČK.  PCL sa delia do skupín podľa územného rozsahu (zoznam zón) ich platnosti:
  • PCL pre zóny 100+101
  • PCL pre zóny 100+101 a zvolené regionálne zóny
  • PCL pre regionálne zóny alebo zónu 101 v kombinácii s regionálnymi zónami
  • sieťový PCL

PCL je možné zakúpiť najskôr 30 dní pred požadovaným dňom začiatku platnosti. Časová platnosť PCL je 7 dní, 30 dní, 90 dní a 365 dní. 

So zakúpeným (PCL) na príslušné zóny môžete cestovať neobmedzene  v rámci jeho územnej a časovej platnosti a to autobusmi, električkami, trolejbusmi alebo vlakmi zúčastnených dopravcov, ktorými sú Slovak Lines, Dopravný podnik Bratislava a Železničná spoločnosť Slovensko.

Príklad:
Cestujúci z Malaciek, ktorý dochádza do Bratislavy a zakúpi si PCL na 30 dní (zóny 255, 245,235,225,215,101,100) bude môcť  bez obmedzení a ďalších poplatkov cestovať vlakmi aj autobusmi na trase Bratislava - Malacky, mestskou hromadnou dopravou v Bratislave aj Malackách a tiež do ďalších obcí v príslušných zónach - teda napríklad aj do Stupavy, či Zohora a taktiež pri ceste späť.) Môžete ho využiť aj na víkendové cesty za nákupmi alebo kultúrou. 
 
V prímestských autobusoch nastupujete prednými dverami, vodičovi oznámite,  presný názov výstupnej zastávky, požadovaný typ zľavy  a svoju (BČK) priložíte k šedej čítačke palubného počítača (strojčeka) po vyzvaní „Priložte kartu“.  V prípade platnosti PCL na celý úsek jazdy (máte zakúpené platné zóny) palubný počítač Vám vytlačí cestovný lístok s označením príslušných zón.  V prípade platného PCL len na určité zóny palubný počítač Vám automaticky  vydá cestovný lístok v cene doplatku za chýbajúce zóny, resp. neplatné zóny, za podmienky, že na svojej BČK máte aj finančný kredit.  Ak finančný kredit  na BČK nemáte, bude Vám ponúknutá platba v hotovosti. 
 
U vodiča v prímestskej doprave je možné vykonať kúpu PCL, ale za podmienky, že cestujúci vykonal kúpu prvého PCL na predajnom mieste dopravcu.  Kúpu PCL je možné vykonať na všetky BČK akceptované v IDS BK, okrem Bratislavskej mestskej karty (ďalej BMK). Vodič len predlžuje časovú platnosť PCL, ktorý je v BČK zapísaný. Vodič nemá možnosť meniť časovú a zónovú platnosť PCL. Zmenu je možné vykonať len v predajných miestach dopravcov alebo cez web stránku dopravcoch.
 
Nie je možné si plniť finančný kredit na BČK vydané spoločnosťou ZSSK a na BMK. Cestujúci si vždy musí zaplatiť/ doplatiť cestovný lístok v hotovosti.
 
Kombinácia jednorazových cestovných lístkov (CL1C)  v IDS BK
 
Kombinácia dvoch CL1C pri jednej ceste je možná len v MHD. Cestujúci musí mať pripravené cestovné lístky na celú trasu a po skončení platnosti jedného si ihneď označiť ďalší. 
 
V prímestskej doprave nie je možná kombinácia dvoch CL1C. Cestujúci si musí zakúpiť nový cestovný lístok len na zastávke v zmysle cestovného poriadku, nie je možné nadväzovať cestovný lístok mimo zastávky.
 
Kombinácia PCL IDS BK a CL1C IDS BK
 
V prímestskej autobusovej doprave sa platnosť PCL vyhodnocuje automaticky pri nástupe do autobusu. Cestujúci pri nástupe oznámi vodičovi svoju výstupnú alebo cieľovú zastávku a k čítačke priloží BČK, na ktorej má zapísaný platný PCL. Palubný počítač vyhodnotí platnosť PCL a dopočíta CL1C za chýbajúce zóny. V prípade, ak ide o cestujúceho s kombináciou aj mimo IDS BK, cestujúcemu bude vydaný jeden CL1C, na ktorom bude uvedená cena ako súčet cien za úsek IDS BK podľa tarify IDS BK a za úsek mimo IDS BK podľa tarify Slovak Lines, a.s., kde platí km cenník. 
 
Príklad: 
Cestujúci má zakúpený mesačný PCL na zóny 100+101 (Bratislava) a cestuje zo zastávky Bratislava, AS do Pezinka, nám. Cestujúci zaplatí cestovné za chýbajúce zóny 510 a 520 a podľa časovej dĺžky spoja buď cenu za 2-zónový CL1C 15 min. alebo 2-zónový CL1C 30 min.  Cestujúci po nastúpení do vozidla tak ako doteraz požiada vodiča o cestovný lístok podľa typu tarify (obyčajný, zľavnený) a zahlási vodičovi presný názov výstupnej zastávky, napr. Pezinok nám., priloží dopravnú kartu na palubný počítač, až po vyzvaní „Priložte kartu“ a palubný počítač mu vydá cestovný lístok za úsek nepokrytý PCL, za podmienky, že má na dopravnej karte aj finančný kredit.  Ak finančný kredit  cestujúci na dopravnej karte nemá,  bude mu ponúknutá platba v hotovosti. Cestujúci, v prípade platby BČK má zľavu na cestovnom 10% z ceny cestovného.
 
Príklad:
 Cestujúci má zakúpený PCL na úsek Bratislava - Doľany zóny 100+101+510+520+530+540+550 a cestuje ďalej mimo IDS BK do zastávky Trstín, OcÚ.  Cestujúci po nastúpení do vozidla tak ako doteraz požiada vodiča o cestovný lístok podľa typu tarify (obyčajný, zľavnený) a zahlási vodičovi presný názov výstupnej zastávky Trstín, OcÚ, priloží dopravnú kartu na palubný počítač, až po vyzvaní „Priložte kartu“ a palubný počítač mu vydá cestovný lístok ako doplatok za úsek nepokrytý PCL mimo IDS BK, ktorý môže uhradiť platbou cez BČK alebo ak nemá finančný kredit zaplatí doplatok cestovného v hotovosti.  Doplatok cestovného za úsek mimo IDS BK sa počíta za vzdialenosť v km od prvej zastávky mimo IDS BK do výstupnej zastávky. Cestujúci, v prípade platby BČK má zľavu na cestovnom a zaplatí cestovné stanovené v cenníku pri platbe BČK.

 

Kúpiť lístky BID Dobiť dopravnú kartu Vybaviť dopravnú kartu online