Príklady cestovania

Cestovné lístky na jednu cestu a predplatné cestovné lístky platia na  príslušné zakúpené zóny a podľa časovej platnosti, bez ohľadu na cieľ cesty. Pozor, lístok IDS BK platí vždy len do tej zastávky v ktorej autobus, resp. vlak zastavuje - nie je možné nadväzovať cestovné lístky v zastávke, kde daný spoj nezastavuje.
 
Cestovné lístky na jednu cestu zakúpené vopred majú uvedený len počet zón a časovú platnosť, ich platnosť sa počíta od času označenia v označovači. Pri 3 zónovom lístku označenom v zóne napr. 255 môžete cestovať ľubovoľným smerom 3 zóny v čase 60 minút. Pri kúpe cestovného lístka priamo u vodiča máte priamo na lístku uvedené konkrétne čísla zón, cestovať s ním môžete len v týchto zónach v čase 60 minút.  
 
Príklad 1:
Cestujúci cestuje z Malaciek do Lábu, tak má možnosť zakúpiť si v pokladni na autobusovej stanici č. 1 a 2, cestovný lístok na 3 zóny s časom platnosti 60 minút, tento si označiť na označovači v autobuse a preukázať sa s označeným cestovným lístkom vodičovi, vodič mu vydá registračný CL.  Druhá možnosť je zakúpiť si cestovný lístok u vodiča a pri nastúpení do autobusu oznámiť vodičovi výstupnú zastávku Láb, kino ( presný názov zastávky). Vodič Vám vydá cestovný lístok so zónovou platnosťou 235,245 a 255 a cestovať s ním môžete len v rámci týchto zón.
 
Príklad 2: 
Cestujete pravidelne na trase Stupava - Bratislava, preto máte zakúpený predplatný cestovný lístok pre zóny 100, 101 a 215. Jeden deň však budete chcieť ísť z práce v Bratislave na návštevu kamarátov do Borinky. Vodičovi pri nastúpení do vozidla oznámite výstupnú zastávku Borinka, OcÚ a pre úsek Bratislava - Stupava, obora (posledná zastávka v zóne 215) použijete predplatný cestovný lístok, priložíte dopravnú kartu k načítaniu PCL a doplatíte vodičovi za jednotlivý cestovný lístok za zónu 219, ktorý je vydaný s platnosťou 15 min. za cenu v hotovosti 0,70 EUR, pri platbe dopravnou kartou 0,63 EUR.
 
Príklad 3:
 Ste v podobnej situácii ako v príklade 2, ale pred cestou sa rozhodnete ešte zastaviť doma, neďaleko zastávky Stupava, Mást. Na autobus do Borinky, OcÚ teda nastúpite až v Stupave, Mást. Opäť však môžete pre zónu 215 (do ktorej spadá Stupava) použiť predplatný cestovný lístok a tak hoci ste nastúpili už na zastávke Stupava Mást, Vám bude dopočítaný doplatok cestovného až od poslednej zastávky v Stupave (Stupava, obora).
 
Príklad 4: 
Cestujete pravidelne na trase Stupava - Bratislava, preto máte zakúpený predplatný cestovný lístok pre zóny 100, 101 a 215. Jeden deň však budete chcieť ísť z práce v Bratislave na návštevu kamarátov do Marianky. V tomto prípade nezaplatíte žiadne ďalšie cestovné, lebo Marianka tiež leží v zóne 215, teda v tej istej ako Stupava pre ktorú máte zakúpený predplatný cestovný lístok IDS BK.
 
Príklad 5: 
Cestujete pravidelne na trase Lozorno - Bratislava, preto máte zakúpený predplatný cestovný lístok pre zóny 100, 101, 215, 225. Jeden deň však budete chcieť ísť z práce v Bratislave-Rači vybaviť doklady do Malaciek, kam pôjdete vlakom. Ak zvolíte osobný vlak, ktorý zastavuje vo všetkých staniciach, môžete použiť Váš predplatný cestovný lístok  na trase z Rače po poslednú zastávku zóny 225 (Zohor) v kombinácii s lístkom zakúpeným podľa tarify  Železničnej spoločnosti Slovensko pre trasu Zohor - Malacky. Ak však použijete vlak Regional Express (REX), ktorý v Zohore nezastavuje, nie je možné nadviazať v ňom lístky. Váš predplatný cestovný lístok môžete využiť len po Bratislavu hlavnú stanicu, odkiaľ už budete musieť mať zakúpený cestovný lístok  podľa tarify Železničnej spoločnosti Slovensko na trasu Bratislava hl.st. – Malacky, žel. st.. Ak by tento vlak zastavoval napríklad v Devínskej Novej Vsi, Váš predplatný cestovný lístok platí až do nej a cestovný lístok podľa tarify Železničnej spoločnosti Slovensko by ste si  zakúpili pre trasu Devínska Nová Ves - Malacky.
 
Príklad 6:
Ak cestujete s cestovným lístkom na jednu cestu zo zóny 100 cez zóny 101 a 215 do zóny 219 (Bratislava, AS – do zastávka Borinka, OcÚ), počet zón sa vypočíta ako dvakrát zóna 100+101+215+219 = spolu 5 zón. Pre cestu musíte zvoliť cestovný lístok na jednu cestu na 5 zón s časovou platnosťou 90 min.  
 
Príklad 7:
Ak si na tú istú trasu Bratislava, AS – do zastávky Borinka, OcÚ zakúpite predplatný cestovný lístok, tento si zakúpite na zóny 100+101+2 regionálne zóny s časovou platnosťou 7 dní, 30 dní, 90 dní alebo 365 dní.  
 
Príklad 8:
Ak cestujete na trase Bratislava, Pekná cesta – Svätý Jur, Krajinská,  zo zóny 101 do zóny 510, počet zón sa vypočíta ako 101+510 = spolu 2 zóny. Pre svoju cestu môžete zvoliť 2-zónový cestovný lístok s časovou platnosťou 15 alebo 30 minút v závislosti od časovej dĺžky Vašej cesty podľa cestovného poriadku.
 
Príklad 9: 
Ak si na tú istú trasu Bratislava, Pekná cesta Svätý Jur, Krajinská, zakúpite predplatný cestovný lístok, tento si zakúpite na 2 regionálne zóny (zóna 101 je v kombinácii s regionálnymi zónami).
Kúpiť lístky BID Dobiť dopravnú kartu Vybaviť dopravnú kartu online