Kontakt

Slovak Lines, a.s.
Mlynské nivy 31
Bratislava 821 09

KONTAKTNÉ CENTRUM
denne 06:30 – 18:30 hod. (informácie o prímestských spojoch)
tel.: 18 211, +421 2 55 422 734
E-mail: info@slovaklines.sk

PODNETY, SŤAŽNOSTI A PRIPOMIENKY
E-mail: sekretariat@slovaklines.sk

Kúpiť lístky BID Dobiť dopravnú kartu Vybaviť dopravnú kartu online