Kde kúpim lístok

Všetky druhy cestovných lístkov na jednu cestu v rámci Integrovaného dopravného systému zakúpite v pokladni č. 1 a č. 2 na autobusovej stanici Mlynské nivy, Bratislava, buď v hotovosti alebo platbou cez dopravnú kartu. Pri kúpe musíte vedieť, cez koľko zón budete cestovať, aby ste si vybrali správnu platnosť. Počet zón si zrátate na schéme zón. Do výpočtu ceny sa počíta každá jedna zóna, cez ktorú budete cestovať, teda aj taká, ktorou Váš spoj prechádza a nezastavuje tam. Každá zóna sa počíta len raz, okrem Bratislavskej zóny 100, ktorá sa počíta za dve zóny. Pri kúpe lístka u vodiča je potrebné vedieť a vodičovi nahlásiť presný názov výstupnej, cieľovej zastávky. V prípade zakúpenia cestovného lístka na prestup do zastávky, ktorá nie je na danom spoji, cestujúci musí vedieť prestupnú zastávku a názov výstupnej zastávky, alebo číslo zóny.
 
Predplatné cestovné lístky (ďalej PCL) sa predávajú na konkrétne zóny, pred kúpou si teda vyberte tie, ktoré pri Vašich cestách potrebujete. PCL majú elektronickú podobu. Zapisujú sa do pamäte bezkontaktnej čipovej karty (BČK). Na kúpu PCL  môžete využiť čipové karty, ktoré ste na cestovanie využívali doteraz a vydali vám ich dopravcovia podieľajúci sa na IDS BK. U nás tieto karty poznáte pod názvom Dopravná karta Slovak Lines, pri MHD sa jedná o doterajšie tzv. električenky. Využiť môžete aj  študentské BČK, ISIC preukazy, vydané strednými a vysokými školami a tiež Bratislavskú mestskú kartu.
 
Pre zakúpenie PCL sú k dispozícii predajné miesta všetkých zapojených dopravcov, v prípade Slovak Lines sa jedná o:
  • vestibul autobusovej stanice Mlynské nivy, pokladne č. 1, 2
  • AS Malacky 
  • internet
PCL si môžete zakúpiť aj u vodiča autobusu, pod podmienkou, že prvý PCL  na dopravnú kartu si musíte zakúpiť na predpredajnom mieste na AS v Bratislave alebo v Malackách, resp. u iných dopravcov. Vodič bude môcť vykonať opakovaný predaj  vopred zakúpeného PCL na ďalšie časové obdobie, len toho istého typu PCL, ktorý bol nahratý na BČK pri kúpe PCL v predpredajnom mieste. V prípade, ak cestujúci sa rozhodne pre zmenu zón, resp. časové obdobie PCL, musí navštíviť predajné miesto, kde mu bude zmena vykonaná alebo si PCL zakúpi cez e-shop a následne si opäť môže zakupovať PCL u vodiča.
 
Pokiaľ už vlastníte dopravnú kartu zakúpenú v Slovak Lines a túto ste využívali na cestovanie, je potrebné pri prvom zakúpení PCL priniesť fotografiu (rozmer 3,5cm x 2,5cm) na predpredajné miesto a pracovníčka Vám fotografiu nalepí na doteraz používanú dopravnú kartu. V prípade, ak Vám v zmysle tarifných podmienok IDS BK, vznikol nárok na zľavnené cestovné je potrebné priniesť na predpredajné miesto pri prvej kúpe PCL alebo zakúpenia novej dopravnej karty  aj originál dokladu (uvedeného v Prepravnom poriadku IDS BK, časť Tarifa) oprávňujúceho k uznaniu nároku na zľavu.  
 
Dopravné karty, ktoré sú vydané na meno a opatrené fotografiou budú neprenosné. Na dopravnú kartu bez fotografie nie je možné zakúpiť PCL.
 
Ak Dopravnú kartu nevlastníte, vybaviť si ju môžete v predajných miestach zapojených dopravcov:
  • Slovak Lines AS Mlynské nivy v cene 3,00 €  (fotograficky záznam bude vyhotovený na mieste a elektronicky zaznamenaný na kartu) alebo si môžete priniesť fotografiu (rozmer 3,5 cm x 2,5 cm)
  • Slovak Lines AS Malacky v cene 3,00 €, je potrebné priniesť fotografiu (rozmer 3,5cm x 2,5cm)
  • DPB za poplatok  5,30 €
  • ZSSK, cena 5,00 € (ZSSK nevydáva nové karty na počkanie, ale cestujúci na jej dodanie bude musieť vyčkať približne mesiac.)

Pre použitie Bratislavskej mestskej karty budú platiť zvláštne podmienky. Na Bratislavskú mestskú kartu si možno zakúpiť PCL len prostredníctvom predajnej siete DPB, nie je možné zakúpiť PCL u Slovak Lines a ZSSK.

 

Kúpiť lístky BID Dobiť dopravnú kartu Vybaviť dopravnú kartu online