Čo sú zóny

Územie Bratislavského samosprávneho kraja je zahrnuté v IDS BK a je rozdelené na tarifné zóny, ktoré sú znázornené v schéme zón. 
 
Zóny 100 a 101 zahŕňajú územie mesta Bratislava, zóny s číslom vyšším ako 200 sú regionálne zóny. Cestujúci musí mať platný cestovný lístok pre každú zónu, ktorou prechádza, a to aj v prípade, ak v nej daný spoj nemá žiadnu zastávku. Pri cestovných lístkoch na jednu cestu sa pri výpočte potrebného počtu zón započítava zóna 100 ako dve zóny. 
 
Každá zóna má svoje číselné označenie, ktoré je trojmiestne.  Je potrebné, aby ste si pred kúpou cestovného lístka  vybrali zóny, cez ktoré budete chcieť cestovať. Pri kúpe predplatného cestovného lístka je potrebné vedieť predajcovi vymenovať zoznam zón, v ktorých plánujete cestovať.  Podľa zvoleného počtu zón a časovej platnosti zaplatíte cenu cestovného lístka.  Použitou zónou sa rozumie i tarifná zóna alebo zóny, ktorou/ktorými budete cestovať, teda aj taká ktorou váš spoj len prechádza a nezastavuje tam.
 
Sieťový cestovný lístok nemá zónové obmedzenie, v rámci jeho časovej platnosti môžete cestovať vo všetkých zónach IDS BK.

 

Kúpiť lístky BID Dobiť dopravnú kartu Vybaviť dopravnú kartu online