Ako využiť Predplatný cestovný lístok IDS BK

Predplatné cestovné lístky (ďalej PCL) platia v rozsahu svojej územnej a časovej platnosti (vyznačenej v dňoch) na neobmedzený počet ciest na všetkých linkách zaradených do IDS BK a to autobusmi, električkami, trolejbusmi alebo vlakmi zúčastnených dopravcov, ktorými sú Slovak Lines, Dopravný podnik Bratislava a Železničná spoločnosť Slovensko.
 
PCL majú len elektronickú podobu v podobe zápisu do čipu BČK, alebo v databáze internetového predaja do doby zápisu do BČK. PCL je neprenosný a je zapísaný v čipe BČK, ktorá znie na meno majiteľa.
 
 PCL je možné zakúpiť najskôr 30 dní pred požadovaným dňom začiatku platnosti. PCL sa predáva s platnosťou na 7 dní, 30 dní, 90 dní a 365 dní. 
 
Pred kúpou PCL si vyberte zóny, cez ktoré budete chcieť cestovať. Predajcovi vymenujte zoznam zón, v ktorých plánujete cestovať a časovú platnosť. Podľa zvoleného počtu zón a časovej platnosti zaplatíte cenu PCL v zmysle platného cenníka IDS BK.  Použitou zónou sa rozumie i tarifná zóna alebo zóny, ktorou budete cestovať, teda aj taká ktorou Váš spoj len prechádza a nezastavuje tam. 
 
Pri kúpe PCL cestujúci dostane daňový doklad, na ktorom sú uvedené všetky údaje o type, územnej a časovej platnosti zakúpeného PCL. Cestujúci je povinný si vo vlastnom záujme skontrolovať údaje a prípadnú reklamáciu uplatniť bezodkladne na predajnom mieste. 
 
V prípade, že vo vozidlách prímestskej autobusovej dopravy nie je možné z dôvodu poruchy zariadenia overiť platnosť PCL, cestujúci bude prepravený bezplatne, za podmienky preukázania sa vodičovi daňovým dokladom o zakúpení PCL. Ak takto nevie preukázať kúpu a platnosť PCL, je povinný zaplatiť cestovné v hotovosti a následne požiadať o vrátenie zaplateného cestovného na predajnom mieste dopravcu.    
 
Príklad:
Cestujúci z Malaciek, ktorý dochádza do Bratislavy, si bude môcť zakúpiť predplatný cestovný lístok na zóny 100+101 a 5 regionálnych zón (215, 225,235,245,255), za ktorý zaplatí 64,40 € (30-dňový mesačný). Cestovať bude môcť  bez obmedzení a ďalších poplatkov autobusmi aj vlakmi na trase Bratislava - Malacky, mestskou hromadnou dopravou v Bratislave a v rámci zakúpených zón, teda aj v Malackách a tiež do ďalších obcí v príslušných zónach - napríklad aj do Stupavy, či Zohora.

 

Kúpiť lístky BID Dobiť dopravnú kartu Vybaviť dopravnú kartu online