Vážení cestujúci,

I. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) sa zaviedla dňom 1. júna 2013.

Bratislavská integrovaná doprava

 
Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK) ponúka cestujúcim na území Bratislavy a Záhoria (obce patriace do okresu Malacky) možnosť cestovania viacerými druhmi dopravy na spoločný predplatný cestovný lístok.
 
V rámci integrovaného dopravného systému môžete na cestovanie využiť ktoréhokoľvek dopravcu:
 
  • Slovak Lines, a.s.  - prímestské autobusy
  • Dopravný podnik Bratislava - mestské autobusy, električky, trolejbusy
  • Železničnú spoločnosť Slovensko - vlaky kategórií osobný (Os a REX) 

Nemusíte uvažovať s ktorým dopravcom pocestujete, pretože u všetkých budú platiť jednotné tarifné podmienky.  Jednoduchšie a pohodlnejšie cestovanie za primeranú cenu má zatraktívniť hromadnú osobnú dopravu tak, aby obyvatelia menej cestovali svojimi osobnými autami a šetrili životné prostredie.

V budúcnosti sa uvažuje zaviesť na cestovanie aj jednorazové cestovné lístky. IDS BK bude v ďalších etapách rozšírený na celé územie Bratislavského samosprávneho kraja a uvažuje sa aj s prienikom do Trnavského samosprávneho kraja a prihraničných obcí v Rakúsku a Maďarsku.
 

 

Kúpiť lístky BID Dobiť dopravnú kartu Vybaviť dopravnú kartu online
banner - slide1
banner - slide2
banner - slide3
banner - slide4
banner - slide5